prawdaserc.pl

Login

Bomba autyzmowa: herbicyd firmy Bayer, nawet w śladowych ilościach powoduje autyzm!

BAYER

Według nowego badania uprawy Liberty Link GMO stworzone przez firmę Bayer, mające przetrwać używanie herbicydu glufozyniana amonu (GLA), są bezpośrednio powiązane z objawami autyzmu. Nawet małe dawki ekspozycji na GLA, w okresie zarówno przed jak i po porodzie powodowały u myszy laboratoryjnych objawy autystyczne.

Badanie opublikowane w Frontiers of Behavioral Neuroscience, opisuje jak GLA, jeden z najczęściej stosowanych herbicydów w rolnictwie szkodzi neurologicznemu zdrowiu. Wskazując na wyniki ostatnich badań łączących herbicyd z autyzmem, a także chorobą Parkinsona i Alzheimera, badanie wyjaśnia, że ekspozycja na działanie pestycydów i herbicydów osłabia podstawowe struktury mózgu.

 

Badano wpływ GLA na rozwój poprzez ekspozycję samic myszy na niską dawkę GLA w czasie zarówno przed, jak i poporodowym, analizując potencjalne rozwojowe i behawioralne zmiany potomstwa w okresie niemowlęctwa i dorosłości. Seria testów wykazała pewne niepokojące neurobehawioralne rezultaty:
" ...istotny wpływ GLA podczas okresu macierzyńskiego na rozwój odruchów, komunikacji potomstwa, zachowań partnerskich i preferencji dla społecznych sygnałów węchowych. Reaktywność emocjonalna i pamięć emocjonalna pozostała niezmieniona. Te zmiany behawioralne wykazały uderzające podobieństwo do zmian obserwowanych w modelach Zwierzęcego Spektrum Autystycznego. Na poziomie mózgu, ekspozycja na działanie GLA w łonie matki wywołała wzrost względnej masy mózgu potomstwa. Ponadto, zaobserwowano zmniejszenie ekspresji Pten i Peg3 - dwóch genów wywołujących deficyty autyzmu-  w mózgu szczeniąt poddanych działaniu GLA w 15 dniu po urodzeniu.

Nasze badanie dostarcza nowych danych nt związku między przedporodową i poporodową ekspozycją na herbicyd GLA i wystąpieniem w późniejszym życiu objawów podobnych do autyzmu. Każe również postawić w zasadniczą wątpliwość obecne badania bezpieczeństwa oceniające ryzyko związane z narażeniem na pestycydy w kluczowych okresach rozwojowych."

Firma Bayer Crop Science stwierdza
, iż "Wysokiej wydajności LibertyLink jest szeroko dostępny w uprawach - rzepaku, bawełny, kukurydzy i soi - w tym wiodących marek takich jak bawełny FiberMax® i Stoneville®, InVigor®canola i ponad 100 marek, kukurydzy i soi, w tym soi HBK". Oznacza to, że GLA jest w użyciu na tysiącach hektarów upraw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Instytut Institute for Responsible Technology stwierdził, że: "Dwa razy wyższa liczba kurcząt zmarła, gdy była żywiona kukurydzą Liberty Link. Śmiertelność w przypadku kurczaków karmionych kukurydzą Chardon LL GM przez 42 dni wynosiła 7%, w porównaniu do 3,5% w grupie kontrolnej. Kurczaki karmione GMO miały również bardziej nieprzewidywalną masę ciała i spożycia żywności i ogólnie mniejszy przyrost masy ciała. Jednak wyniki te zostały odrzucone, bez dalszych badań." Czy wyniki tego badania były ignorowane, podobnie jak wiele innych badań GMO, ponieważ twórcy są świadomi tego, że GLA jest toksyczne i zabójcze?

Żywność GMO. Wykład Jeffreya M. Smitha

 


Bayer również działa nad tym by nie etykietowano GMO. Jakże jest to wygodnym dla tej firmy. Jest to bowiem firma, która również produkuje leki, które "leczą" neurologiczne schorzenia takie jak choroba Alzheimera.

Jest to także wygodne dla farmaceutycznej firmy Titan, która tworzy leki na Parkinsona. Jednym z nowo mianowanych ludzi do zarządu Titana jest były dyrektor firmy Bayer. I oczywiście Bayer tworzy leki selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego seratoniny (SSRI), które "leczą" również autyzm. Mamy tu gęstą sieć powiązań.

Christina Sarich

Link do oryginalnego artykułu: LINK

t.