prawdaserc.pl

Login

DYKTATURA DARWINIZMU

Znalezione obrazy dla zapytania darwinDarwinizm jest absurdalną teorią, ponieważ twierdzi, że życie powstało przez przypadek, a ludzie są jedynie zwierzętami. Dorobek nauki dowodzi, że życie nie mogło powstać w drodze przypadku, wręcz podważa teorię Darwina. Białka to cegiełki budujące żywe istoty. Na ludzkie ciało składa się około 100 bilionów komórek, a każda komórka zawiera tysiące rodzajów białek. Niemożliwym jest, aby jakieś białko po prostu sobie powstało, dlatego że jego powstanie jest uwarunkowane istnieniem innych białek; to białka produkują inne białka. Co najmniej sto enzymów musi istnieć dla powstania jednego białka, ponadto DNA, bank danych komórki. To dzieło Boga.

Jeśli spojrzymy na początki życia na Ziemi, to pierwsza komórka pojawiła się nagle. Przykładowo, pierwsza była bakteria sinicy, komórka istniejąca do dzisiaj, produkująca tlen w drodze fotosyntezy. Wszystkie gatunki, od słoni do tygrysów, rośliny, ryby, gady, pojawiły się nagle i nigdy nie zmieniły. Nie ma żadnej ewolucji.

Charles Darwin

Darwinizm twierdzi, że wszystkie żywe istoty wyewoluowały w inne gatunki w trakcie miliardów lat na drodze losowej. Ewolucja powinna pokazać nam formy pośrednie, na przykład pół-ryby, pół-gady, pół-ptaki w formie skamieniałości. Jeśli spojrzymy na sześćset milionów skamieniałości, którymi dysponujemy, to nie znajdziemy żadnej formy pośredniej. Oznacza to, że gatunki pojawiły się jako kompletne i doskonale uformowane, czyli zostały stworzone. To mówi nam nauka. Nie ma żadnego dowodu, potwierdzającego teorię Darwina.

Powinniśmy zadać pytanie: dlaczego ta teoria jest wspierana na całym świecie? - Ponieważ teoria ewolucji to ateizm. Prawdziwym powodem obrony darwinizmu przez tylu naukowców na świecie jest utrzymanie ateizmu przy życiu. To nie zaczęło się od Karola Darwina, pomysł pojawienia się życia w drodze przypadku funkcjonował u Sumeryjczyków, w starożytnym Egipcie i starożytnej Grecji. To fundament materializmu.

W Rosji, Turcji, Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju we wszystkich szkołach i uniwersytetach panuje dyktatura darwinizmu. Darwinizm zaszczepia ideę, że wszyscy ludzie muszą ze sobą walczyć, współzawodniczyć, bo w ten sposób przejawia się walka o byt. Jeśli jesteś silny to przetrwasz, jeśli jesteś słaby to zostaniesz wyeliminowany. To samolubna egocentryczna walka z teorii Darwina. Ten egoizm usuwa w cień wszystkie inne reguły na świecie i powoduje rządy przemocy, terroryzm i faszyzm. Karol Marks powiedział, że teoria ewolucji jest fundamentem marksistowskiego spojrzenia na świat. Hitler także uznał darwinizm za podstawę faszyzmu. Kiedy spojrzymy na grupy terrorystyczne takie jak ISIS, Al-Kaida, Boko Haram, to powstały one z dwóch powodów: ignorancji religijnej i darwinizmu. Ci ludzie potrzebują edukacji.

Nie mówimy, że szkoły nie powinny uczyć teorii Darwina. Powinno się również uczyć ustaleń naukowych, dowodzących niemożności ewolucji. Nauka podważa teorię Darwina, ale te fakty naukowe nie są dopuszczane do edukacji. To wskazuje, że nie ma demokracji, nie ma wolności poglądów i wolności religijnej.

Darwinizm pozbawił świat miłości, przyniósł egoizm, bo postrzega człowieka jako zwierzę, które powinno zabijać inne zwierzęta. Jeśli spojrzymy na trzy główne religie – islam, chrześcijaństwo i judaizm – one wszystkie mówią, że to Bóg w swojej miłości stworzył człowieka i wszystkie żywe istoty. Miłość to istota religii, powróci ona na świat wraz z powrotem religii. Mamy nadzieję, że nauka strąci z piedestału teorię Darwina z jej egoizmem i bezprawiem.

Każdy powinien zaznajomić się z osiągnięciami nauki. Prawdziwa nauka demaskuje teorię Darwina. Mityczne mechanizmy teorii Darwina – mutacje genetyczne i dobór naturalny – nie niosą żadnej [nowej] informacji genetycznej. Zaobserwowane mutacje genetyczne przynoszą tylko losowe zmiany w DNA i są szkodliwe. Nie ma żadnego eksperymentalnego dowodu na przydatność mutacji genetycznych.

Żywe organizmy są bardzo złożone. Za tym musi stać stwórca. Teoria Darwina jest nielogiczna i antynaukowa. Wraz z lepszą edukacją świat ulegnie zmianie. Znikną wojny i powróci miłość. To będzie inny świat.  http://katehon.com/article/exposing-dictatorship-darwinism

Napisał: Oktar Babuna (turecki dziennikarz telewizyjny, neurochirurg, doktor medycyny)

Przetłumaczył: Tomasz Cukiernik